Práva a copyright


Autorská práva a COPYRIGHT

Kontaktní údaje ani žádná část webových stránek nesmí být kopírována ani uchovávána v rešeršním systému, nesmí být reprodukována v žádné editovatelné podobě nebo přenášena či šířena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, fotografického, mechanického, audiovizuálního či jiného záznamu, bez předchozí dohody a písemného souhlasu společnosti Angelic Agency, s.r.o.

Případné porušení může být posuzováno jako neoprávněný zásah do zákonem chráněných autorských práv provozovatele těchto webových stránek a subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu stránek.

Informace o ochraně osobních údajů
Vaše údaje sdělené provozovateli webových stránek, společnosti Angelic Agency, s.r.o., budou uchovány a chráněny proti zneužití v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.


© Copyright 2011 ANGELIC AGENCY
All rights reserved

 

Copyright 2011, Karola Šmidkeho 1816/10, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 27842401, DIC CZ27842401, www.angelicagency.cz